Lisa Vallo

Portfolio: SOLD.

Inspiration for your new piece???
Metallic Fusion

Metallic Fusion

Original
Mixed Media on Canvas
32" x 24"